7 Jun

In tutkii identiteettiä, sukupuolirooleja ja representaatiota julkisessa tilassa intersektionaalisesta lähtökohdasta. In-projektissa nuoret työskentelevät oman identiteettinsä lähtökohdista ja vaikuttavat siihen miten he haluavat näkyä ja vaikuttaa julkisessa tilassa. Lopputulos on nykytaidetta julkisessa tilassa. Do on rinnakkaisprojekti, joka käsittelee samaa teemaa lyhyissä työpajoissa ja tehtävien kautta. Työpajoja voi tilata kouluihin, yhdistysten toimintaan tai muille ryhmille.

Projekti on taitelija Heidi Lunabban aloite yhdessä tuottaja Riikka Wallinin kanssa.

In undersöker identitet, könsroller och representation i det offentliga rummet ur ett intersektionellt perspektiv.  I In jobbar unga utgående från sin egen identitet och hur de vill synas och påverka i det offentliga rummet. Slutresultatet är nutidskonst i det offentliga rummet. Do är ett parallellt projekt som behandlar samma tematik genom kortare workshops och uppgifter. Workshopar kan beställas till skolor, föreningar och andra typer av grupper.

Projektet är ett initiativ av konstnären Heidi Lunabba i samarbete med producenten Riikka Wallin.

Continue reading

Advertisements

Pressrelease and images

8 Mar

Heidi Lunabba: Kaksoset
16.3. – 22.5.2011 Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila

Heidi Lunabba: Tvillingar
16.3 – 22.5.2011 Finlands fotografiska museum, Processrummet

Heidi Lunabba: Twins
16.3 – 22.5.2011 Finnish Museum of Photography, Process Space

if you have problems downloading the press images please email: heidi@lunabba.com

Continue reading

Media links

6 Mar

Media and blogs about the project:

In on Facebook

The Finnish Museum of Photography, pressrelease

Curator Annamari Vänskäs text for the Twins Exhibitions in English, suomeksi, och på svenska

Twins Exhibition infosheet, The Finnish Museum of Photography, in English, suomeksi, och på svenska

23.3-11 Radio Vega, Nyländsk förmiddag: Fotokonst och könsroller

17.3 TV-nytt, FST5 om tvillingar utställningen (inslaget kommer efter 20.37 minuter)

17.03 Radio Vega Kulturtimmen utställningen Tvillingar på Fotografiska museet i Helsingfors/red. Marit Lindqvist

17.3 “I klädbutikens ingenmansland” Marit Lindqvist från Kulturtimmen bloggar om Tvillingar utställningen

16.3 Vau.fi, Jarkko Uro, “Lasten sukupuolirooleja puretaan”

15.3 YLE.fi, Radion kulttuuriuutiset, Lisa Enckell “Tyttöjen ja poikien sukupuolirooleja puretaan valokuvan keinoin”

15.3 FST5 Min morgon om Tvillingar (länken är inte längre tillgänglig på nätet)

15.3 Bloggen mjuklandningar om Tvillingar

14.3 Radio X3M om Tvillingar Utställningen. “Är det en pojke eller en flicka?” Red. Ted Urho

www.femininemoments.dk

Tulva 1/2011, Anne Moilanen, “Sukupuolta rakentamassa”

15.2 On Stories blogg about Twins


Meidän Perhe, Nro 1 Tammikuu 2011, Tyttö vai poika?, Anna Tommola
Lue artikkeli<a


13.1 2011Feministiska Föräldrar, Konstprojekt om könsroller

Kultur i skolan kulturarbetare, Lunabba Heidi – “In”

Workshops

31 Jan

In projektet består av längre projekt tillsammans med ungdomsgrupper och olika verkstäder som kan beställas till grupper, skolor, föreningar, arbetsplatser osv. Vi välkomnar också andra att använda vårt material i arbete med unga, därför kan verkstadskoncept också laddas ned av pedagoger och gruppledare och användas i arbetet med olika grupper.

I do-bloggen kan du läsa mer om verkstäderna och se bilder från tidigare verkstäder.

Twins exhibition

31 Jan

Kaksoset näyttely 16.3-22.5 2011 Helsingissä Suomen valokuvataiteen museossa

Tyttö vai poika? Heidi Lunabban kuvissa sama lapsi näkyy kahdesti, kaksoisparina. Jokainen lapsi on kuvattu sekä tyttönä että poikana. Digitaalitekniikan avulla tyttö-  ja poikakaksonen on leikattu samaan kuvaan.

Tvillingar utställning 16.3-22.5 2011 på Finlands fotografiska museum i Helsingfors

Flicka eller pojke? I Heidi Lunabbas fotografier finns samma barn med två gånger, som ett tvillingpar. Varje barn har fotograferats både som flicka och pojke. Med hjälp av digitalteknik har flick- och pojktvillingen klippts in i samma bild.

Continue reading

Partners

26 Jan

Vi tackar / Kiitämme:

Suomen kulttuurirahasto / Myrsky
Svenska kulturfonden

Luckan i huvudstadsregionen / UngInfo
Nuorisoyhteistyö Seitti
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Ruskeasuon koulu
Helsingin kulttuurikeskus, kulttuurikurssit / Helsingfors kulturcentral, kulturkurserna
Speres – Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum
Suomen valokuvataiteen museo / Finlands fotografiska museum
Blaue Frau
Folkhälsans förbund
Produforum
Kierrätyskeskus
Emmaus

Contact

17 Dec

hello@inartproject.info

In / Riikka Wallin / Produforum
Töölönkatu 51b
00250 Helsinki

Tuottaja/Producent
Riikka Wallin
riikka.wallin@gmail.com
040-541 2295

Taiteilija/Konstnär
Heidi Lunabba
heidi@lunabba.com
050-349 3029

%d bloggers like this: