Pressrelease and images

8 Mar

Heidi Lunabba: Kaksoset
16.3. – 22.5.2011 Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila

Heidi Lunabba: Tvillingar
16.3 – 22.5.2011 Finlands fotografiska museum, Processrummet

Heidi Lunabba: Twins
16.3 – 22.5.2011 Finnish Museum of Photography, Process Space

if you have problems downloading the press images please email: heidi@lunabba.com

Heidi Lunabba: Kaksoset
16.3. – 22.5.2011 Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila
(in english below – på svenska längre ned)

Tiedotustilaisuus 15.3. klo 11. Näyttelyn avajaiset 15.3. klo 18–20.
Taiteilija on paikalla tiedotustilaisuudessa ja avajaisissa. Tervetuloa!
Lehdistökuvat: http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/lehdisto
Näyttelyyn on vapaa pääsy.

Vaatteet tekevät miehen – mutta entä lapsen?  Kuvataiteilija Heidi Lunabban
(s.1977) työpajoihin perustuvassa kuvasarjassa tutkaillaan sitä, miten
vaatteilla ja muilla visuaalisilla merkeillä korostetaan ja määritellään
lapsen sukupuolta. Jokainen lapsi on työpajoissa kuvattu sekä tyttönä että
poikana, ja nämä kaksi kuvaa on digitaalisesti yhdistetty yhteen kuvaan ”
kaksosiksi”.

Teoksen lähtökohtana ovat lasten muotia esittelevän muotilehti Vogue
Bambinin muotivalokuvat, joita näyttelyn kuraattori, FT Annamari Vänskä
analysoi keväällä ilmestyvässä tietokirjassaan Kuviteltu lapsuus. Näkökulmia
lapsuuteen visualisoituneessa kulutuskulttuurissa. Muotikuvissa korostuu se,
miten lapset usein puetaan pieniksi aikuisiksi. Kun lapsen sukupuoli ei
vielä selvästi näy kasvoista ja olemuksesta, se ”ilmoitetaan”
vaatevalinnoilla.

Työpajoissa 3–12-vuotiaat lapset saivat ammattimaskeeraajan avustuksella
asettua tytön ja pojan rooliin. Kuvissa näkyy siten myös heidän oma
käsityksensä sukupuolten esittämisen eroista. Työpajat olivat kaksikielisiä,
ja ne järjestettiin Suomen valokuvataiteen museossa yhdessä Blaue
Frau -teatteriryhmän kanssa.

Taiteilija- ja kuraattoritapaaminen keskiviikkona 6.4. klo 17.30. Taiteilija
Heidi Lunabba ja kuraattori, tutkijatohtori Annamari Vänskä Tukholman
yliopiston muodin tutkimuksen instituutista kertovat näyttelystä. Vapaa
pääsy.
Taiteilijatapaaminen sunnuntaina 22.5. klo 14. Taiteilija Heidi Lunabba
kertoo näyttelystä. Vapaa pääsy.

Näyttelyyn liittyy suomen- ja ruotsinkielisiä työpajoja koululaisille ja
aikuisille. Katso lisätietoja osoitteesta www.valokuvataiteenmuseo.fi

Näyttelyn blogi, jonne voit lähettää oman kaksoskuvasi sivuilla:
inartproject.info>Do

Näyttely nähdään myös kesällä 2011 Museum Anna Nordlanderissa (Skellefteå,
Ruotsi).

Yleisöopastukset näyttelyihin: Suomenkielinen yleisöopastus näyttelyihin
sunnuntaisin kello 13. Aamupäiväopastus näyttelyihin keskiviikkoisin klo
11-11.30. Keskusteluopas paikalla näyttelyissä sunnuntaisin klo 14-15.
Tilatut opastukset 09-6866 360, ti-pe klo 9-12 tai satu.sormunen@fmp.fi

Lisätietoja näyttelystä:

Taiteilija Heidi Lunabba +358503493029, heidi@lunabba.com
www.heidilunabba.com – www.inartproject.info
Intendentti Anna-Kaisa Rastenberger, 09-6866 3628, 050-518 7619,
anna-kaisa.rastenberger@fmp.fi
Amanuenssi Sofia Lahti, 09-6866 3622, sofia.lahti@fmp.fi
Näyttelyt avoinna ti-su klo 11-18.
Suomen valokuvataiteen museo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G
(Postiosoite: Tallberginkatu 1C 85), 00180 Helsinki. Info 09-6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi

 

Heidi Lunabba: Tvillingar
16.3 – 22.5.2011 Finlands fotografiska museum, Processrummet

Info 15.3 kl. 11. Vernissage 15.3. kl. 17 – 19. Konstnären är på plats under
infomötet och vernissagen. Välkommen!
Pressfoton:
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv/component/content/article/29/10087

Fritt inträde till utställningen.

Kläderna gör mannen – men barnet då? I sin bildserie som bygger på
verkstäder undersöker bildkonstnären Heidi Lunabba (f.1977) hur man
framhäver och definierar ett barns kön med kläder och andra visuella tecken.
Varje barn har fotograferats både som flicka och som pojke i verkstäderna,
och bildparen har digitalt sammanfogats till ”tvillingfoton”.

Utgångspunkten för verket är modefoton från modetidningen Vogue Bambini som
visar barnmode. Modefotografierna analyserades av utställningens kurator FD
Annamari Vänskä i hennes faktabok Kuviteltu lapsuus. Näkökulmia lapsuuteen
visualisoituneessa kulutuskulttuurissa (Barndomen i vår fantasi. Perspektiv
på barndomen i en visualiserad konsumtionskultur). Bilderna framhäver hur
barn ofta kläs ut till små vuxna. När ett barns kön ännu inte tydligt
framträder i anletsdragen och barnets gestalt ”meddelas” det genom klädval.

I verkstäderna fick barn i åldern 3–12 år med hjälp av en professionell
maskör iklä sig en flickas respektive en pojkes roll. På fotografierna ser
man också deras egen uppfattning av skillnaderna i att föreställa olika kön.
Verkstäderna var tvåspråkiga och arrangerades i samarbete med teatergruppen
Blaue Frau på Finlands fotografiska museum.

Konstnärs- och kuratorträff onsdagen den 6 april kl. 17.30. Konstnären Heidi
Lunabba och kuratorn, forskardoktor Annamari Vänskä från
modeforskningsinstitutet vid Stockholms universitet berättar om
utställningen. Fritt inträde.
Träff med konstnären söndagen den 22 maj kl. 14. Konstnären Heidi Lunabba
berättar om utställningen. Fritt inträde.
I samband med utställningen ordnas verkstäder både på finska och på svenska
för skolelever och vuxna. Du får veta mera på adressen
www.valokuvataiteenmuseo.fi
Du kan skicka egna tvillingfoton till utställningens blogg:
inartproject.info>Do

Utställningen visas också under sommaren 2011 på Museum Anna Nordlander
(Skellefteå, Sverige).

Mera om utställningarna:

Konstnär Heidi Lunabba +358503493029, heidi@lunabba.com
www.heidilunabba.com – www.inartproject.info

Intendent Anna-Kaisa Rastenberger, 09-6866 3628, 050-518 7619,
anna-kaisa.rastenberger@fmp.fi
Amanuens Sofia Lahti, 09-6866 3622, 050-4009041, sofia.lahti@fmp.fi

Utställningarna öppna ti–sö kl. 11–18.
Finlands fotografiska museum, Kabelfabriken, Tallbergsgatan 1 G (Postadress:
Tallbergsgatan 1C 85), 00180 Helsingfors. Info 09-6866 3621.
www.valokuvataiteenmuseo.fi/sv

 

Heidi Lunabba: Twins
16.3 – 22.5.2011 Finnish Museum of Photography, Process Space

Press Briefing 15.2 at 11am. Opening 15.2 at 5–7pm. The artist will be
present. Welcome!
Press photos:
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/en/component/content/article/28/10088

Entry to the exhibition is free.

Clothes make the man – but what about the child? Visual artist Heidi Lunabba
’s (b. 1977) series of pictures taken in workshops investigates how clothes
and other visual emblems are used to accentuate and define a child’s gender.
Each child at a workshop has been photographed as both a girl and a boy, and
the two pictures have been digitally merged into a single image to make
“twins”.

The starting points for the work are fashion shots from the children’s
fashion magazine Vogue Bambini, which the exhibition’s curator, Annamari
Vänskä, PhD, analyses in a non-fiction work to be published this spring
Kuviteltu lapsuus. Näkökulmia lapsuuteen visualisoituneessa
kulutuskulttuurissa (Imagined childhood. Viewpoints on childhood in
visualized consumer culture). The fashion photos accentuate the way that
children are often dressed as little adults. When a child’s gender is not
yet clearly visible in its face and manner, it is “announced” via clothing
choices.

In the workshops 3-12-year-old children were able to take on the roles of a
girl and a boy with the aid of a professional make-up artist. Thus, in the
pictures we also see their own conceptions of the differences in the
presentation of the genders. The workshops were bilingual (Finnish and
Swedish), and were held at the Finnish Museum of Photography in
collaboration with the Blaue Frau theatre group.

Meet the Artist and Curator on Wednesday 6.4 at 17.30. The artist Heidi
Lunabba and curator Annamari Vänskä, Visiting Research Fellow at the Centre
for Fashion Studies, University of Stockholm, will talk about the
exhibition. Free entry.
Meet the Artist on Sunday 22.5 at 14:00. The artist Heidi Lunabba will talk
about the exhibition. Free entry.

The exhibition is accompanied by Finnish and Swedish-language workshops for
school children and adults. Further details: www.valokuvataiteenmuseo.fi

Exhibition blog, where you can send your own twin photo:
inartproject.info>Do

The exhibition will also be shown at Museum Anna Nordlander (Skellefteå,
Sweden) in summer 2011.

Further information:

Artist Heidi Lunabba +358503493029, heidi@lunabba.com
www.heidilunabba.com – www.inartproject.info

Chief curator Anna-Kaisa Rastenberger +358 9 6866 3628, +358 50 518 7619,
anna-kaisa.rastenberger@fmp.fi

Curator Sofia Lahti, +358 9 6866 3622,
sofia.lahti@fmp.fi

Exhibition hours Tue–Sun, 11am–6pm.
The Finnish Museum of Photography, Cable Factory, Tallberginkatu 1 G, 00180
Helsinki
tel. +358 9 6866 3621 / fmp@fmp.fi / www.valokuvataiteenmuseo.fi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: