Archive by Author

Pressrelease and images

8 Mar

Heidi Lunabba: Kaksoset
16.3. – 22.5.2011 Suomen valokuvataiteen museo, Prosessi-tila

Heidi Lunabba: Tvillingar
16.3 – 22.5.2011 Finlands fotografiska museum, Processrummet

Heidi Lunabba: Twins
16.3 – 22.5.2011 Finnish Museum of Photography, Process Space

if you have problems downloading the press images please email: heidi@lunabba.com

Continue reading

Advertisements

Partners

26 Jan

Vi tackar / Kiitämme:

Suomen kulttuurirahasto / Myrsky
Svenska kulturfonden

Luckan i huvudstadsregionen / UngInfo
Nuorisoyhteistyö Seitti
Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
Ruskeasuon koulu
Helsingin kulttuurikeskus, kulttuurikurssit / Helsingfors kulturcentral, kulturkurserna
Speres – Finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum
Suomen valokuvataiteen museo / Finlands fotografiska museum
Blaue Frau
Folkhälsans förbund
Produforum
Kierrätyskeskus
Emmaus

Contact

17 Dec

hello@inartproject.info

In / Riikka Wallin / Produforum
Töölönkatu 51b
00250 Helsinki

Tuottaja/Producent
Riikka Wallin
riikka.wallin@gmail.com
040-541 2295

Taiteilija/Konstnär
Heidi Lunabba
heidi@lunabba.com
050-349 3029

7 Jun

In tutkii identiteettiä, sukupuolirooleja ja representaatiota julkisessa tilassa intersektionaalisesta lähtökohdasta. In-projektissa nuoret työskentelevät oman identiteettinsä lähtökohdista ja vaikuttavat siihen miten he haluavat näkyä ja vaikuttaa julkisessa tilassa. Lopputulos on nykytaidetta julkisessa tilassa. Do on rinnakkaisprojekti, joka käsittelee samaa teemaa lyhyissä työpajoissa ja tehtävien kautta. Työpajoja voi tilata kouluihin, yhdistysten toimintaan tai muille ryhmille.

Projekti on taitelija Heidi Lunabban aloite yhdessä tuottaja Riikka Wallinin kanssa.

In undersöker identitet, könsroller och representation i det offentliga rummet ur ett intersektionellt perspektiv.  I In jobbar unga utgående från sin egen identitet och hur de vill synas och påverka i det offentliga rummet. Slutresultatet är nutidskonst i det offentliga rummet. Do är ett parallellt projekt som behandlar samma tematik genom kortare workshops och uppgifter. Workshopar kan beställas till skolor, föreningar och andra typer av grupper.

Projektet är ett initiativ av konstnären Heidi Lunabba i samarbete med producenten Riikka Wallin.

Continue reading

%d bloggers like this: