Archive | Uncategorized RSS feed for this section
7 Jun

In tutkii identiteettiä, sukupuolirooleja ja representaatiota julkisessa tilassa intersektionaalisesta lähtökohdasta. In-projektissa nuoret työskentelevät oman identiteettinsä lähtökohdista ja vaikuttavat siihen miten he haluavat näkyä ja vaikuttaa julkisessa tilassa. Lopputulos on nykytaidetta julkisessa tilassa. Do on rinnakkaisprojekti, joka käsittelee samaa teemaa lyhyissä työpajoissa ja tehtävien kautta. Työpajoja voi tilata kouluihin, yhdistysten toimintaan tai muille ryhmille.

Projekti on taitelija Heidi Lunabban aloite yhdessä tuottaja Riikka Wallinin kanssa.

In undersöker identitet, könsroller och representation i det offentliga rummet ur ett intersektionellt perspektiv.  I In jobbar unga utgående från sin egen identitet och hur de vill synas och påverka i det offentliga rummet. Slutresultatet är nutidskonst i det offentliga rummet. Do är ett parallellt projekt som behandlar samma tematik genom kortare workshops och uppgifter. Workshopar kan beställas till skolor, föreningar och andra typer av grupper.

Projektet är ett initiativ av konstnären Heidi Lunabba i samarbete med producenten Riikka Wallin.

Continue reading

Advertisements
%d bloggers like this: